<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=406065000349076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
ĐẶT HẸN

Chia sẻ kiến thức công nghệ EMS Training, dinh dưỡng và các câu chuyện thành công của khách hàng

Thực đơn giảm cân: ăn ngon chuẩn trend trà mãng cầu, gỏi gà măng cụt

Trong những ngày qua, vị trí vedette của các tín đồ ăn uống gọi tên trà mãng cầu và gỏi gà măng cụt khiến cho hai loại trái cây...


( Xem thêm )

Tags: Dinh Dưỡng, EMS Training, Giảm cân,

EMS Training - Lựa chọn của giới thể thao chuyên nghiệp lẫn sân phủi

Trong thể thao chuyên nghiệp, 0.1 giây hay 1 nhịp thở cũng đã đủ quyết định người nâng cúp và người về nhì. Vì vậy, gần như mỗi...


( Xem thêm )

Tags: EMS Training, 25 FIT, Công nghệ EMS cải tiến