<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=406065000349076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  ĐẶT HẸN

  Chia sẻ kiến thức công nghệ EMS Training, dinh dưỡng và các câu chuyện thành công của khách hàng

  [THÔNG BÁO] 25 FIT HOÀN TẤT CHUYỂN ĐỔI EMS TRAINING MỚI CHO 26 STUDIO

  Sau khi công bố lộ trình nâng cấp công nghệ EMS Training cải tiến vào tháng 06 vừa qua, từ ngày 15/09/2022, 25 FIT đã hoàn tất...


  ( Xem thêm )

  Tags: 25 FIT, Công nghệ EMS cải tiến, Studio 25 FIT

  [CẬP NHẬT] Lộ trình nâng cấp công nghệ EMS Training cải tiến tại studio 25 FIT

  Theo lịch trình công bố vào tháng 6 vừa qua, 25 FIT sẽ tiến hành nâng cấp công nghệ EMS Training cải tiến cho toàn bộ studio....


  ( Xem thêm )

  Tags: Công nghệ EMS cải tiến, Studio 25 FIT